BEWAERSCHOLE

De Bewaerschole is een tentoonstellingsruimte voor experimentele en actuele kunst in Burgh-Haamstede, Schouwen-Duiveland en is gevestigd in een karakteristiek historisch gebouw uit 1874.

Het karakteristieke gebouw aan de Weststraat in Burgh Haamstede werd in 1873/1874 gebouwd als bewaarschool (= kleuterschool). De bouw gebeurde in opdracht van het Burgerlijk Armbestuur. Tot 1956 gingen er vele kleuters uit Burgh en Haamstede naar school. Hierna werd het gymlokaal, postkantoor, repetitielokaal van de plaatselijke fanfare en mortuarium.

De Bewaerschole functioneert sinds 1975 als expositieruimte en ontwikkelt de laatste jaren tentoonstellingen op (inter-)nationaal niveau waarbij er aandacht is voor het vigerende maatschappelijke, dat wil zeggen intellectuele en artistieke debat en voor reflectie en verbeelding.

Gwen van den Bout is de curator voor het programma 2021-2023 'The Future Has Many Histories'

Openingstijden:
vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00 uur tot 17.00 uur
gesloten op eerste, tweede kerstdag en 1 januari

BESTUUR

Sinds 2010 is de Bewaerschole een zelfstandige stichting. Het beleid wordt gevoerd door het bestuur.
De Bewaerschole werkt daarnaast met een groep vrijwilligers die de ruimte beheert tijdens openingstijden.

Het huidige bestuur bestaat uit:
Bas van Damme (voorzitter), Bert Coenen (secretaris), Roger Meij (penningmeester).

De Bewaerschole heeft vrijwilligers die toezicht houden bij tentoonstellingen en het gesprek aan gaan met het publiek over het getoonde werk.

ANBI-STATUS

Per 1 januari 2014 is de Bewaerschole een culturele ANBI

RSIN/fiscaalnummer: 8216.31.263

Doelstelling: Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

1. Volgens de statuten is het doel van de Stichting het ontwikkelen van tentoonstellingen in de Bewaerschole en in de omgeving daarvan, op het gebied van professionele hedendaagse kunst waar aandacht is voor kwaliteit en vernieuwing. Daarbij wordt gestreefd naar een presentatie waar bezoekers kennis kunnen maken met verschillende kunstvormen waarin ook raakvlakken met andere disciplines en een meerwaarde in de vorm van lezingen en publicaties en al het hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het aanstellen van een of meerdere gastcuratoren die borg staan voor de inhoudelijke programmering van het tentoonstellingsbeleid. Het aantrekken en begeleiden van een groep vrijwilligers die toezicht houden bij de tentoonstellingen en het aangaan van contacten met de subsidieverstrekkers van de Gemeente Schouwen-Duiveland en De Provincie Zeeland en tevens sponsors om fondsen te werven.

Bestedingen gebeuren conform de doelstellingen van de Stichting Bewaerschole. Op het moment dat zaken worden opgestart wordt het daarvoor gereserveerde geld overgemaakt naar betreffende crediteur.

Beloningsbeleid:
Het bestuur verricht onbezoldigd de bestuurswerkzaamheden. Voor de toezichthouders (vrijwilligers) wordt een vergoeding van € 5,00 per uur betaald.

Jaarrekening 2019

VRIENDEN VAN DE BEWAERSCHOLE

Spreekt dit programma u aan? En zou u er meer betrokken willen zijn of op de hoogte gehouden worden? Dan kan dat op verschillende manieren: als vriend, donateur of als vrijwilliger / toezichthouder bij de tentoonstellingen.

Voor meer informatie:
info@bewaerschole.nl of +316 12329571

SUBSIDIEGEVERS & SPONSOREN

provinciezeeland_grey2provinciezeeland2
gemeetenschouwen_grey2gemeetenschouwen2
mondriaanfondsmondriaanfonds
vsbfonds2vsbfonds
stichtingrenesse2stichtingrenesse
prinsbernhard2prinsbernhard
bouwpleinrenesse-bwbouwpleinrenesse
ARCHIEF
CHOOSE YOUR LANGUAGE