BEWAERSCHOLE

De Bewaerschole is een tentoonstellingsruimte voor experimentele en actuele kunst in Burgh-Haamstede, Schouwen-Duiveland en is gevestigd in een karakteristiek historisch gebouw uit 1874.

Het karakteristieke gebouw aan de Weststraat in Burgh Haamstede werd in 1873/1874 gebouwd als bewaarschool (= kleuterschool). De bouw gebeurde in opdracht van het Burgerlijk Armbestuur. Tot 1956 gingen er vele kleuters uit Burgh en Haamstede naar school. Hierna werd het gymlokaal, postkantoor, repetitielokaal van de plaatselijke fanfare en mortuarium.

De Bewaerschole functioneert sinds 1975 als expositieruimte en ontwikkelt de laatste jaren tentoonstellingen op (inter-)nationaal niveau waarbij er aandacht is voor het vigerende maatschappelijke, dat wil zeggen intellectuele en artistieke debat en voor reflectie en verbeelding.

Het huidige bestuur bestaat uit Bas van Damme voorzitter; Roger Meij penningmeester en Bert Coenen secretaris. Voor het programma 2019-2020 heeft het bestuur Kees de Valk aangetrokken als tentoonstellingsmaker. Een tiental vrijwilligers houdt toezicht bij de tentoonstellingen en/of verrichten hand- en spandiensten.

 

Openingstijden:
vrijdag t/m zondag van 14.00 uur tot 17.00 uur
gesloten op eerste, tweede kerstdag en 1 januari

 

 

BESTUUR

Sinds 2010 is de Bewaerschole een zelfstandige stichting. Het beleid wordt gevoerd door het bestuur.
De Bewaerschole werkt daarnaast met een groep vrijwilligers die de ruimte beheert tijdens openingstijden.

Het huidige bestuur bestaat uit:
Bas van Damme (voorzitter), Bert Coenen (secretaris), Roger Meij (penningmeester).

De Bewaerschole heeft gastvrouwen die als vrijwilligers toezicht houden bij tentoonstellingen en het gesprek aan gaan met het publiek over het getoonde werk.

 

 

 

 


 

SUBSIDIEGEVERS
SPONSOREN

ANBI-STATUS

Per 1 januari 2014 is de Bewaerschole een culturele ANBI

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?
Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

BELEIDSPLAN 2019-2020
Het bestuur heeft gekozen voor een kortlopend programma van 2 jaar. Het thema ‘Veranderende grenzen’ meanderen tussen orde en chaos wordt afgesloten met een biënnale in sept. 2020 met de titel “Op Drift’. Er zijn 10 Zeeuwse kunstenaars uitgenodigd door de tentoonstellingsmaker Kees de Valk die inhoud zullen geven aan dit programma.

jaarrekening 2017

 

VRIENDEN VAN DE BEWAERSCHOLE

Spreekt dit programma u aan? En zou u er meer betrokken willen zijn of op de hoogte gehouden worden? Dan kan dat op verschillende manieren: als vriend, donateur of als vrijwilliger / toezichthouder bij de tentoonstellingen.

Voor meer informatie:
info@bewaerschole.nl of +316 12329571

 

 

 

 

 

 

ARCHIEF
CHOOSE YOUR LANGUAGE