BEWAERSCHOLE

De Bewaerschole is een tentoonstellingsruimte voor experimentele en actuele kunst in Burgh-Haamstede, Schouwen-Duiveland en is gevestigd in een karakteristiek historisch gebouw uit 1874.

Het karakteristieke gebouw aan de Weststraat in Burgh Haamstede werd in 1873/1874 gebouwd als bewaarschool (= kleuterschool). De bouw gebeurde in opdracht van het Burgerlijk Armbestuur. Tot 1956 gingen er vele kleuters uit Burgh en Haamstede naar school. Hierna werd het gymlokaal, postkantoor, repetitielokaal van de plaatselijke fanfare en mortuarium.

De Bewaerschole functioneert sinds 1975 als expositieruimte en ontwikkelt de laatste jaren tentoonstellingen op (inter-)nationaal niveau waarbij er aandacht is voor het vigerende maatschappelijke, dat wil zeggen intellectuele en artistieke debat en voor reflectie en verbeelding.

Het huidige bestuur bestaat uit Bas van Damme voorzitter; Roger Meij penningmeester en Bert Coenen secretaris. De tentoonstellingsmaker voor het programma 2019-2020 was wijlen Kees de Valk. Een tiental vrijwilligers houdt toezicht bij de tentoonstellingen en/of verrichten hand- en spandiensten.

 

Openingstijden:
zaterdag en zondag van 14.00 uur tot 17.00 uur
gedurende de Kunstschouw (13 t/m 21 juni 2020); alle dagen open van 11.00 tot 17.00 uur.
gesloten op eerste, tweede kerstdag en 1 januari

 

 

BESTUUR

Sinds 2010 is de Bewaerschole een zelfstandige stichting. Het beleid wordt gevoerd door het bestuur.
De Bewaerschole werkt daarnaast met een groep vrijwilligers die de ruimte beheert tijdens openingstijden.

Het huidige bestuur bestaat uit:
Bas van Damme (voorzitter), Bert Coenen (secretaris), Roger Meij (penningmeester).

De Bewaerschole heeft gastvrouwen die als vrijwilligers toezicht houden bij tentoonstellingen en het gesprek aan gaan met het publiek over het getoonde werk.

 

 

ANBI-STATUS

Per 1 januari 2014 is de Bewaerschole een culturele ANBI

RSIN/fiscaalnummer: 8216.31.263

Doelstelling: Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Beleidsplan 2021-2023

“The Future Has Many Histories” is het nieuwe programma van de Bewaerschole waarbij hedendaagse kunstenaars op hun eigen wijze reageren op maatschappelijke thema's rondom verleden-heden-toekomst. Deze thematieken gaan in op interpretaties van archeologie, cultureel erfgoed, (non-lineaire) geschiedenis en huidige en speculatieve impact van het antropoceen op (toekomstige) archeologie en geologie.

In de kunst in de 21e eeuw gaan wetenschap, kunsten en filosofie een dialoog aan. Deze verwevenheid vraagt om een fundamentele zintuiglijke herbezinning van de kunsten (beeld, geluid, reuk, smaak, tast). De geselecteerd kunstenaars reageren op deze hedendaagse thema’s en deze verhalen op een interactieve en multi-zintuigelijke manier presenteren.

Het voorgenomen programma is een expositie in de buitenruimte, gelinkt aan de programmering binnen de Bewaerschole. Deze buitensculpturen creëren ‘confrontaties’ van interpretaties, speculaties en verbeeldingen, dat wil zeggen dialoog, wisselwerking, samenwerking, uitdaging tussen kunstopvattingen, tussen kunstenaars, tussen expositieruimte en buitenruimte, en publiek.

Subsidie is aangevraagd bij Gemeente Schouwen-Duiveland , Provincie Zeeland., het Modriaanfonds, Prins Bernhard fonds en het VSB fonds.

Beloningsbeleid:
Het bestuur verricht onbezoldigd de bestuurswerkzaamheden.
Voor de toezichthouders (vrijwilligers) wordt een vergoeding van € 5,00 per uur betaald.

Jaarrekening 2019

 

VRIENDEN VAN DE BEWAERSCHOLE

Spreekt dit programma u aan? En zou u er meer betrokken willen zijn of op de hoogte gehouden worden? Dan kan dat op verschillende manieren: als vriend, donateur of als vrijwilliger / toezichthouder bij de tentoonstellingen.

Voor meer informatie:
info@bewaerschole.nl of +316 12329571

 

 

SUBSIDIEGEVERS

provinciezeeland_grey2provinciezeeland2
gemeetenschouwen_grey2gemeetenschouwen2
nicobeije_zwnicobeije_kleur
nutfonds_zwnutfonds_kleur

SPONSOREN

logo-praxis_grey-1logo-praxis-1
vdkrieke_zwvdkrieke_kleur
ARCHIEF
CHOOSE YOUR LANGUAGE