BEWAERSCHOLE

De Bewaerschole is een tentoonstellingsruimte voor experimentele en actuele kunst in Burgh-Haamstede, Schouwen-Duiveland en is gevestigd in een karakteristiek historisch gebouw uit 1874.

Het karakteristieke gebouw aan de Weststraat in Burgh Haamstede werd in 1873/1874 gebouwd als bewaarschool (= kleuterschool). De bouw gebeurde in opdracht van het Burgerlijk Armbestuur. Tot 1956 gingen er vele kleuters uit Burgh en Haamstede naar school. Hierna werd het gymlokaal, postkantoor, repetitielokaal van de plaatselijke fanfare en mortuarium.

De Bewaerschole functioneert sinds 1975 als expositieruimte en ontwikkelt de laatste jaren tentoonstellingen op (inter-)nationaal niveau waarbij er aandacht is voor het vigerende maatschappelijke, dat wil zeggen intellectuele en artistieke debat en voor reflectie en verbeelding.

Het huidige bestuur bestaat uit Bas van Damme voorzitter; Roger Meij penningmeester en Bert Coenen secretaris. De tentoonstellingsmaker voor het programma 2019-2020 was wijlen Kees de Valk. Een tiental vrijwilligers houdt toezicht bij de tentoonstellingen en/of verrichten hand- en spandiensten.

 

Openingstijden:
zaterdag en zondag van 14.00 uur tot 17.00 uur
gedurende de Kunstschouw (13 t/m 21 juni 2020); alle dagen open van 11.00 tot 17.00 uur.
gesloten op eerste, tweede kerstdag en 1 januari

 

 

BESTUUR

Sinds 2010 is de Bewaerschole een zelfstandige stichting. Het beleid wordt gevoerd door het bestuur.
De Bewaerschole werkt daarnaast met een groep vrijwilligers die de ruimte beheert tijdens openingstijden.

Het huidige bestuur bestaat uit:
Bas van Damme (voorzitter), Bert Coenen (secretaris), Roger Meij (penningmeester).

De Bewaerschole heeft gastvrouwen die als vrijwilligers toezicht houden bij tentoonstellingen en het gesprek aan gaan met het publiek over het getoonde werk.

 

 

ANBI-STATUS

Per 1 januari 2014 is de Bewaerschole een culturele ANBI

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?
Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

BELEIDSPLAN 2019-2020

Het bestuur heeft gekozen voor het tweejaarlijkse tentoonstellingsprogramma ‘Veranderende Grenzen: meanderen tussen Orde en Chaos’ (2019-2020). Centraal in het tweejarige programma staat het idee dat de samenleving, onze existentie, onze psyche en de kunsten op drift zijn geraakt. We leven in een tijd die veel mensen ervaren als onoverzichtelijk, conflicterend, verwarrend, bedreigend en beangstigend. Het houvast dat de 20ste eeuw ons lange tijd bood – rechtstaat, verzorgingsmaatschappij, welvaart, zekerheid, ideologie, religie – is in snel tempo aan het eroderen.

Grenzen suggereren stabiliteit, maar veranderen in werkelijkheid steeds. De mensheid kan daarbij gebruik maken van twee met elkaar om voorrang strijdende drijfveren, te weten de behoefte aan orde en het verlangen naar vrijheid (chaos). De existentiële vraag hierbij is hoe de mens deze drijfveren met elkaar kan verzoenen en zich een weg kan zoeken (meanderen). Wetenschappen en kunsten proberen ieder op hun eigen manier hier antwoorden op te formuleren.

Gedurende het tweejaarlijkse tentoonstellingsprogramma “Veranderende Grenzen: meanderen tussen Orde en Chaos” (2019-2020) verbeelden tien (Zeeuwse) kunstenaars het thema ieder op hun eigen wijze wijze.

Naast het organiseren van tentoonstellingen wil de Stichting Bewaerschole waar mogelijk een breder publiek kennis laten maken met hedendaagse kunst en de hedendaagse ontwikkelingen in cultuur en kunst inzichtelijk maken. Daartoe zal de Stichting Bewaerschole in aansluiting op het tentoonstellingsprogramma 2019/2020 in 2021 een symposium ‘Op Drift!’ organiseren.

Jaarverslag 2019

Jaarrekening 2018

 

VRIENDEN VAN DE BEWAERSCHOLE

Spreekt dit programma u aan? En zou u er meer betrokken willen zijn of op de hoogte gehouden worden? Dan kan dat op verschillende manieren: als vriend, donateur of als vrijwilliger / toezichthouder bij de tentoonstellingen.

Voor meer informatie:
info@bewaerschole.nl of +316 12329571

 

 

SUBSIDIEGEVERS

provinciezeeland_grey2provinciezeeland2
gemeetenschouwen_grey2gemeetenschouwen2
nicobeije_zwnicobeije_kleur
nutfonds_zwnutfonds_kleur

SPONSOREN

logo-praxis_grey-1logo-praxis-1
vdkrieke_zwvdkrieke_kleur
Over BewaerscholeOver Bewaerschole
Over BewaerscholeOver Bewaerschole
ARCHIEF
CHOOSE YOUR LANGUAGE