SYMPOSIUM 'OP DRIFT!' OP 3 OKTOBER 2020

Naast het organiseren van tentoonstellingen wil de Stichting Bewaerschole waar mogelijk een breder publiek kennis laten maken met hedendaagse kunst en de hedendaagse ontwikkelingen in cultuur en kunst inzichtelijk maken. Daartoe zal de Stichting Bewaerschole in aansluiting op het tentoonstellingsprogramma 2019/2020 ‘Veranderende Grenzen: meanderen tussen Orde en Chaos’, op 3 oktober 2020 een symposium ‘Op Drift!’ organiseren.

Met het symposium ‘Op Drift!’ wordt beoogd om de huidige maatschappelijke en sociaal-psychologische ontwikkelingen en de implicaties voor kunst en cultuur te duiden. In het symposium worden genoemde ontwikkelingen vanuit de verschillende invalshoeken geduid waarbij in het symposium de implicaties voor als ook de mogelijkheden van de beeldende kunsten voorop staan. Het symposium zal deze ontwikkelingen grensoverschrijdend belichten ten aanzien van disciplines, plaats en tijd.

De opzet zal zijn om in de ochtend expertsprekers vanuit verschillende disciplines lezingen te laten verzorgen en hierover in dialoog te gaan met het publiek. In de middag zullen verschillende kunstvormen op verschillende locaties plaatsvinden, in samenwerking met verschillende culturele instituties van verschillende Zeeuwse eilanden.

 
ARCHIEF
CHOOSE YOUR LANGUAGE