TENTOONSTELLINGEN 2021

Openingstijden tentoonstellingen
Vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur.

Het thema vraagt om een vertaling in een aansprekende, passende tentoonstellingsvorm. Belangrijk hierbij zijn de dialoog en de interactie tussen kunstenaars, kunstwerken en bezoekers. Voorop staan ervaringen die aanzetten tot stelling nemen, tot nadenken. In de optiek van de Stichting Bewaerschole dient het tentoongestelde te worden uitgevoerd en gezien als een open tijd-ruimtelijk arrangement, als een samenstel van deels beheersbare processen die pas na de openstelling door de participatie van het publiek zeggingskracht krijgt.

Het hierboven weergegeven maatschappelijke ongemak vraagt om een esthetiek die de haarscheurtjes, de barsten, de tekortkomingen, de perversie, kortom de grenzen onderzoekt, bekritiseert, verbeeldt en ombuigt. Wat we nodig hebben is een esthetiek van verwarring. Een ongemakkelijke relationele esthetiek (Bourriaud) gegrond in de ontmoeting met de ander, met het andere, met het elders als ook met het zelf. Een esthetiek die zich verzet tegen ‘dat wat is’ (Badiou), Een esthetiek van stelling nemen (Critchley).

tentoonstelling1_2021_1tentoonstelling1_2021_2
tentoonstelling2_2021_1tentoonstelling2_2021_2
ARCHIEF
CHOOSE YOUR LANGUAGE