Bewaerschole ontvangt steun van het Mondriaan Fonds voor de komende periode

We zijn heel dankbaar en trots dat het Mondriaan Fonds een positief advies heeft gegeven voor ons nieuwe programma Moving along with nature. Dat betekent dat we in de periode 2025-2028 met dit programma aan de slag gaan. De deelnemende kunstenaars onderzoeken ze de rol van de mens waarin de aandacht verschuift van mens als centrale actor naar de mens als onderdeel van het weefsel van al het levende, de mens niet als losstaand geheel, maar als onderdeel van de natuur.

De meerjarige regeling Programma Kunstpodia is bedoeld voor programma’s die een kwalitatief hoogwaardig en gevarieerd aanbod van hedendaagse beeldende kunst voor een divers publiek bieden, variërend van de geïnteresseerde professional tot de bezoeker voor wie alles nieuw is. De regeling kent 3 categorieën: Breed, Basis en Start. De Bewaerschole is gehonoreerd in de categorie Basis. In samenhang met elkaar zorgen deze voor een breed aanbod van hedendaagse beeldende kunst door startende organisaties en ervaren hedendaagse beeldende kunstinstellingen.

De aanvragen voor programma’s die op de meest aansprekende manier vorm en inhoud geven aan relevante ontwikkelingen binnen de hedendaagse beeldende kunst zijn gehonoreerd.

 

Uit het advies van het Mondriaan Fonds

Bewaerschole heeft een heldere artistieke visie die zich richt op actuele maatschappelijke thema’s in relatie tot de geografische en historische context van Schouwen-Duiveland. Het eiland leent zich bij uitstek voor onderzoek naar de verhouding tussen mens en natuur, en de impact van klimaatverandering op ons landschap. 

Het deels nomadisch programmeren krijgt ook een plaats in het nieuwe programma en dit sluit aan bij de ambitie om verbindingen met de omgeving te leggen. De Bewaerschole is een van de weinige culturele instellingen in Zeeland en vervult een belangrijke functie als het gaat om hedendaagse beeldende kunst. Het podium heeft een verbindende programmering, waarin samengewerkt wordt met lokale partners en kunstenaars.