PROGRAMMA 2024

Nomadisch leven, zwerven in tijden van overpopulatie

Stichting Bewaerschole werkt de komende periode met het thema Nomadisch leven, zwerven in tijden van overpopulatie

De komende tijd gaan de kunstenaars in de Bewaerschole aan de slag met ons het thema Nomadisch leven, zwerven in tijden van overpopulatie.

Dit thema gaat dieper in op maatschappelijke thema’s als klimaatverandering,energietransitie, migratiestromen/mobiliteit, epidemieën/pandemieën, verlies aan biodiversiteit en geopolitiek. Verschillende kunstenaars uit binnen- en buitenland geven ieder vanuit de eigen praktijk en perspectief uitdrukking aan dit veelomvattende thema. Daarbij zoeken ze tegelijkertijd ook naar een link met de omgeving van de Bewaerschole. Door hun artistieke interpretatie van dit thema willen de kunstenaar de bezoeker prikkelen om na te denken en in gesprek te gaan.

Nomadisch leven is van alle tijden en alle plaatsen. Ver in het verleden, nog voor de ontdekking van de landbouw, zwierven mensen rond om in hun bestaan te voorzien. Maar ook in latere tijden waren er mensen die van plek naar plek trokken. Ook nu zijn er mensen, die vrijwillig of onvrijwillig een nomadenbestaan leiden. Er zijn digitale nomaden, die dankzij moderne communicatiemiddelen op elke willekeurige plek in de wereld, hun werk doen. Daarnaast zijn er mensen die op zoek naar arbeid van de ene werkplek naar de andere reizen (arbeidsmigranten, interimmanagers, expats). Of pensionado’s die maandenlang in een bus of camper rondtrekken op zoek naar de grote vrijheid. In zijn algemeenheid zijn mensen tegenwoordig minder honkvast: wisselen vaker van baan en/of beroep en reizen vaker en vaak ook verder weg.

Ook op Schouwen-Zeeland is deze tendens merkbaar. Onder meer door de seizoenarbeid (recreatie, toerisme en horeca), toeristen uit binnen en buitenland en asielzoekers. Kortom, mobiliteit in al zijn facetten (nomadisering) hoort al decennia bij Schouwen-Duiveland.

Het nieuwe programma heeft zowel qua inhoud als qua opzet een nomadisch karakter. De tentoonstellingen bestaan uit werk dat in de Bewaerschole te zien is én uit werk dat elders op een andere, openbare plek te zien is. Voordat het moment van exposeren aanbreekt, is er een periode waarin de beeldend kunstenaar als een nomade tijdelijk ergens op Schouwen-Duiveland neerstrijkt om voorbereidend werk te doen. In deze ‘Artist in residence’periode kan de beeldend kunstenaar Schouwen-Duiveland beter leren kennen door bijvoorbeeld zelf onderzoek te doen, relevante plekken te bezoeken en gesprekken te voeren met Schouwen-Duivelanders die met hun kennis kunnen bijdragen aan zijn onderzoek. Deze ‘Artist in residence’ periode is min of meer een laboratorium waar nieuwe ideeën opborrelen. Dit alles wordt dan vervolgens verwerkt in het werk van de kunstenaar dat vervolgens 4 weken te zien is.