OVER DE BEWAERSCHOLE

De Bewaerschole is een tentoonstellingruimte voor experimentele en actuele kunst in Burgh-Haamstede, Schouwen-Duiveland. Het is gevestigd in een karakteristiek historisch gebouw uit 1874.

Van geschiedenis
Het gebouw aan de Weststraat in Burgh-Haamstede werd in 1873/1874 gebouwd als bewaarschool (de vroegere kleuterschool). Het Burgerlijk Armbestuur gaf opdracht voor de bouw. Tot 1956 gingen hier honderden kleuters uit Burgh en Haamstede naar school. Daarna werd het een gymlokaal, postkantoor, repetitielokaal van de fanfare en mortuarium.

Naar heden
Sinds 1975 is de Bewaerschole expositieruimte met tentoonstellingen op (inter-)nationaal niveau. Hierbij wordt aandacht besteed aan reflectie en verbeelding. Ook het maatschappelijk debat wordt graag aangegaan.

Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland/Stichting Renesse beheren het gebouw tegenwoordig. Door een financiele tegemoetkoming van deze organisaties is in 2021 de verouderde aanbouw gerenoveerd, evenals de keuken en pantry. Door deze verbouwing is een tweede (kleine) expositieruimte ontstaan.

Openingstijden

Tijdens exposities behorend tot het programma The Future Has Many Histories, van vrijdag t/m zondag van 14.00 tot 17.00uur

 

Het bestuur

Sinds 2010 is de Bewaerschole een zelfstandige stichting. Het beleid wordt gevoerd door het bestuur, dat wordt ondersteund door de volgende bestuurscommissies: commissie Projecten en bijprogramma’s, commissie Kunstbeleid, commissie Subsidies, commissie Omgevingsvergunningen, commissie Vrijwilligersbeleid en commissie Facilitair.

Het huidige bestuur bestaat uit: Roger Meij (voorzitter), Lenet Verzijl (secretaris), Jeannette Prince (penningmeester) en Bert Coenen (vice-voorzitter).

De commissieleden zijn: Rosalien Korstanje (Communicatie), Sandra Menheere (Vrijwilligerscoördinator) en Bas van Damme (Kunstbeleid).

Het bestuur onderhoudt contacten op het gebied van kunst en cultuur met de gemeente Schouwen-Duiveland en de provincie Zeeland, evenals met diverse subsidiegevers en sponsoren.

 

Vrijwilligers, zin in een paar uurtjes kunst?

Dat is mooi! Bij de Bewaerschole kun je je hart ophalen en wij zoeken vrijwilligers. Mensen die het leuk vinden om zich als gastvrouw of -heer in te zetten in een artistieke omgeving, of te helpen bij een van de vele andere klussen, zoals onderhoud of de tuin.

Je vindt bij de Bewaerschole een fijne werkomgeving en je krijgt bij iedere expositie een toelichting van de artistiek leider en kunstenaar. Als gastvrouw of -heer krijg je een kleine vrijwilligersvergoeding.

Ben je enthousiast geworden? Neem dan contact op met Sandra Menheere, sandra@bewaerschole.nl.

We kijken uit naar je komst.

ANBI-Status

Per 1 januari 2014 is de Bewaerschole een culturele ANBI. Een culturele ANBI is een instelling, die voor minstens 90% actief is op cultureel gebied.
RSIN/fiscaalnummer: 8216.31.263

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Doelstelling Stichting Bewaerschole
Doel van de Stichting is het ontwikkelen van tentoonstellingen in de Bewaerschole en in de omgeving daarvan. Professionele hedendaagse kunst met aandacht voor kwaliteit en vernieuwing staat centraal. Bezoekers kunnen kennis maken met verschillende hedendaagse kunstvormen, waarbij ook raakvlakken worden gelegd met andere disciplines, zoals muziek. In de vorm van lezingen en publicaties wordt een verdere meerwaarde gecreëerd.
De Stichting wil haar doel bereiken door het aanstellen van een of meerdere gastcuratoren die de inhoudelijke programmering van de tentoonstellingen ontwikkelen.

Vrijwilligers
Tot de doelstelling behoort ook het aantrekken van vrijwilligers, die toezicht houden bij tentoonstellingen en het gesprek aangaan met bezoekers.

Beloningsbeleid
Het bestuur verricht onbezoldigd de bestuurswerkzaamheden. De toezichthouders (vrijwilligers) ontvangen een vergoeding van € 5,00 per uur.

Beleidsplan 2024
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2020
Jaarverslag 2020
Jaarrekening 2021
Jaarverslag 2021
Jaarrekening 2022
Jaarverslag 2022

 

Vrienden van de Bewaerschole

Spreekt dit programma u aan? En zou u er meer betrokken willen zijn of op de hoogte gehouden worden? Dan kan dat op verschillende manieren: als vriend, donateur of als vrijwilliger / toezichthouder bij de tentoonstellingen.

Voor meer informatie:
info@bewaerschole.nl of +316 83050596

 

Subsidieverstrekkers/partners

mondriaanfondsmondriaanfonds
prinsbernhard2prinsbernhard
gemeetenschouwen_grey2gemeetenschouwen2
provinciezeeland_grey2provinciezeeland2
stichtingrenesse2stichtingrenesse
bouwpleinrenesse-bwbouwpleinrenesse
muziekpodium_zeeland_bwmuziekpodium_zeeland
knhm_bwknhm_fc