ANBI-STATUS

Per 1 januari 2014 is de Bewaerschole een culturele ANBI

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?
Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

BELEIDSPLAN 2019-2020
Het bestuur heeft gekozen voor een kortlopend programma van 2 jaar. Het thema ‘Veranderende grenzen’ meanderen tussen orde en chaos wordt afgesloten met een biënnale in sept. 2020 met de titel “Op Drift’. Er zijn 10 Zeeuwse kunstenaars uitgenodigd door de tentoonstellingsmaker Kees de Valk die inhoud zullen geven aan dit programma.

jaarrekening 2017

ARCHIEF
CHOOSE YOUR LANGUAGE