ANBI-STATUS

Per 1 januari 2014 is de Bewaerschole een culturele ANBI

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?
Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

BELEIDSPLAN 2019-2020
Het bestuur heeft gekozen voor het tweejaarlijkse tentoonstellingsprogramma ‘Veranderende Grenzen: meanderen tussen Orde en Chaos’ (2019-2020). Centraal in het tweejarige programma staat het idee dat de samenleving, onze existentie, onze psyche en de kunsten op drift zijn geraakt. We leven in een tijd die veel mensen ervaren als onoverzichtelijk, conflicterend, verwarrend, bedreigend en beangstigend. Het houvast dat de 20ste eeuw ons lange tijd bood – rechtstaat, verzorgingsmaatschappij, welvaart, zekerheid, ideologie, religie – is in snel tempo aan het eroderen.

Grenzen suggereren stabiliteit, maar veranderen in werkelijkheid steeds. De mensheid kan daarbij gebruik maken van twee met elkaar om voorrang strijdende drijfveren, te weten de behoefte aan orde en het verlangen naar vrijheid (chaos). De existentiële vraag hierbij is hoe de mens deze drijfveren met elkaar kan verzoenen en zich een weg kan zoeken (meanderen). Wetenschappen en kunsten proberen ieder op hun eigen manier hier antwoorden op te formuleren.

Gedurende het tweejaarlijkse tentoonstellingsprogramma “Veranderende Grenzen: meanderen tussen Orde en Chaos” (2019-2020) verbeelden tien (Zeeuwse) kunstenaars het thema ieder op hun eigen wijze wijze.

Naast het organiseren van tentoonstellingen wil de Stichting Bewaerschole waar mogelijk een breder publiek kennis laten maken met hedendaagse kunst en de hedendaagse ontwikkelingen in cultuur en kunst inzichtelijk maken. Daartoe zal de Stichting Bewaerschole in aansluiting op het tentoonstellingsprogramma 2019/2020 op 3 oktober 2020 een symposium ‘Op Drift!’ organiseren.

Jaarverslag 2019
Jaarrekening 2018

ARCHIEF
CHOOSE YOUR LANGUAGE