ANBI-Status

Per 1 januari 2014 is de Bewaerschole een culturele ANBI. Een culturele ANBI is een instelling, die voor minstens 90% actief is op cultureel gebied.
RSIN/fiscaalnummer: 8216.31.263

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Doelstelling Stichting Bewaerschole
Doel van de Stichting is het ontwikkelen van tentoonstellingen in de Bewaerschole en in de omgeving daarvan. Professionele hedendaagse kunst met aandacht voor kwaliteit en vernieuwing staat centraal. Bezoekers kunnen kennis maken met verschillende hedendaagse kunstvormen, waarbij ook raakvlakken worden gelegd met andere disciplines, zoals muziek. In de vorm van lezingen en publicaties wordt een verdere meerwaarde gecreëerd.
De Stichting wil haar doel bereiken door het aanstellen van een of meerdere gastcuratoren die de inhoudelijke programmering van de tentoonstellingen ontwikkelen.

Vrijwilligers
Tot de doelstelling behoort ook het aantrekken van vrijwilligers, die toezicht houden bij tentoonstellingen en het gesprek aangaan met bezoekers.
De Bewaerschole wil het team vrijwilligers uitbreiden. Een fijne werkomgeving wordt geboden, goede inhoudelijke begeleiding en een bescheiden vergoeding.

Beloningsbeleid
Het bestuur verricht onbezoldigd de bestuurswerkzaamheden. De toezichthouders (vrijwilligers) ontvangen een vergoeding van € 5,00 per uur.

Beleidsplan 2022-2023
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2020
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2021