Privacyverklaring Bewaerschole


PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Stichting Bewaerschole kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Bewaerschole, u een kunstenaar of partner bent en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of inschrijfformulier op de website aan Bewaerschole verstrekt.

​ Bewaerschole kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam;
- Uw bedrijfsnaam;
- Uw geslacht;
- Uw adresgegevens;
- Uw telefoonnummer;
- Foto's tijdens evenementen;
- Uw KVK nummer;
- Uw bankrekeningnummer;
- Uw e-mailadres;

WAAROM BEWAERSCHOLE UW GEGEVENS NODIG HEEFT

Bewaerschole verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast heeft Bewaerschole uw gegevens nodig wanneer u onze ambassadeur of partner wordt en wanneer u zich aanmeld voor één van onze evenementen.

Wanneer het een inschrijving voor een evenement betreft, hebben wij altijd uw naam, e-mailadres en telefoonnummer nodig. Op deze manier kunnen wij contact met u opnemen wanneer er veranderingen plaatsvinden in het programma van het evenement of wanneer deze in het uiterste geval afgelast of verplaatst wordt.

Als u op de hoogte wilt blijven van onze activiteiten, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Om deze naar u te kunnen versturen, hebben wij uw naam en e-mailadres nodig.


HOE LANG BEWAERSCHOLE UW GEGEVENS BEWAART

Bewaerschole bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. In geval van een overeenkomst of ambassadeurschap worden uw gegevens bewaard tot het einde van het jaar waarin de overeenkomst beëindigd wordt.

​Zo lang u onze nieuwsbrief wenst te ontvangen, bewaren wij uw persoonlijke gegevens op een veilige manier. Als u zich uitschrijft, worden uw naam en e-mailadres direct gewist uit ons systeem. Wel krijgen wij een melding dat u zich heeft uitgeschreven voor onze nieuwsbrief. Met deze gegevens doen wij niets meer. Onderaan iedere nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid om u af te melden van de nieuwsbrief.


DELEN MET ANDEREN

Wanneer u een kunstenaar bent van één van onze voorstellingen, kan Bewaerschole over u communiceren middels haar website en social media kanalen. Er wordt een profiel van u gemaakt op de website en er kunnen ook foto's van u geplaatst worden. Wanneer u zich als kunstenaar aansluit bij ons project, gaat u hier tevens mee akkoord in uw contract.

Bewaerschole verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Bewaerschole worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Bewaerschole gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bewaerschole.nl.

​Bewaerschole zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


BEVEILIGEN

Bewaerschole neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Bewaerschole maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Bewaerschole verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Bewaerschole op via info@bewaerschole.nl.


SLOTOPMERKINGEN

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer we onze website aanpassen of de regels rondom cookies wijzigen. U kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met info@bewaerschole.nl.