TENTOONSTELLING Karl Karlas

zaterdag 22 juli 2023 t/m zondag 20 augustus 2023

TIPPING POINT

‘Niet een glazen bol, maar glazen torens geven een voorspelling van de toekomst; de verwachting is tussen de 0,4 en 1 meter voor het einde van de eenentwintigste eeuw.’

Wanneer een natuurlijk proces uit balans raakt kan het een kantelpunt bereiken, waarbij geleidelijke verandering zichzelf gaat versterken en niet meer ongedaan gemaakt kan worden. Dit is het geval bij de opwarming van de aarde door de verbranding van fossiele brandstoffen. We bevinden ons nu op het kantelpunt in de tijd in de geschiedenis van de mens. De aarde kan alleen opnieuw stabiel worden in een andere toestand. Gaat de samenleving op tijd veranderen? Wachten we op een technologische of wetenschappelijke oplossing? Kunnen we het tij nog keren of is het zand naar de zee dragen? 

De installaties in TIPPING POINT laten niet zien hoeveel tijd er precies verstreken is, maar maken enkel voelbaar dat er constant tijd verstrijkt. Het zachtjes bewegen en veranderen heeft iets rustgevends waardoor je niet direct gealarmeerd raakt, tot je bewust wordt van het kantelpunt.

Karl Karlas (1991, Leiden) volgde het Zeeuwse ‘artist in residence’ programma Leeuwenpoort en werkte van februari tot en met juli in Zeeland. Tijdens deze werkperiode deed hen artistiek beeldend onderzoek naar het beruchtste kantelpunt van het antropoceen: klimaatverandering. Karlas verdiepte zich in de oorzaken waaronder bevolkingsgroei, en de gevolgen hiervan, zoals stijging van de zeespiegel.

www.karlkarlas.nl